Administrationsgruppen

ABC:s administrationsgrupp ansvarar för föreningens övergripande administrativa uppgifter såsom den ekonomiska administrationen, ansöka om olika bidrag, sammanställa föreningens verksamhetsberättelse och årsrapporter, med mera.

Vi söker alltid nyfikna personer som vill engagera sig i gruppen. Inga förkunskaper krävs. 

 

kontaktperson: 

Benjamin Sjögren, kassör och sammankallare för gruppen

benjamin.sjogren@abcsweden.org