Engagera dig

Det finns många sätt att stödja ABC

Vår verksamhet bygger helt på medlemmarnas ideella arbete samt frivilliga gåvor och anslag. Ditt ekonomiska stöd är en värdefull insats, men kan du bidra med din tid, kraft och kunskap, så är det också betydelsefullt för vårt arbete. Alla är välkomna hos ABC!