AEC v1.0.4

Find out more about our events on Facebook 

Facebook feed:

Thank you for 1000 likes to our Facebook page! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Take the opportunity to become an Ecological Footprint Workshop Facilitator! This weekend, Svalorna Indien Bangladesh hosts two free training days - one in Swedish and one in English.

Bli informatör om ekologiska fotavtryck!
... See MoreSee Less

Bli informatör om ekologiska fotavtryck!

February 17, 2018, 10:00am - February 18, 2018, 4:00pm

Become a workshop facilitator in ecological footprints! - (English below) Under en heldag du får du lära dig mer om ekologiska fotavtryck, nyttiga övningar och metoder för att kunna hålla i egna workshops för skolklasser i ditt närområde. Några av de frågor som vi tar upp under utbildningsdagen är: Vad är och hur kan vi mäta ekologiska fotavtryck? Hur påverkar vår livsstil vårt ekologiska fotavtryck? Hur påverkas andra av våra ekologiska fotavtryck och hur främjar vi klimaträttvisa? Vad kan vi göra för att minska det ekologiska fotavtrycket globalt och få till en mer rättvis och hållbar fördelning av jordens resurser? Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt; maten vi äter, prylarna vi köper, kläderna vi har på oss och husen vi bor i. Ju mer vi konsumerar och producerar, desto större ekologiska fotavtryck bidrar vi till. Konsekvenserna ser vi till exempel i form av föroreningar och klimatförändringar som inte bara påverkar naturen, utan också människor, framför allt i andra delar av världen. Utbildningen är gratis mot att du håller åtminstone två workshops hos någon av de skolor som vi redan har kontakt med, eller via egna kontakter. Utbildningen ges under en heldag i Lund kl. 10.00-16.00, och du kan välja mellan lördagen den 17e februari (på svenska) och söndagen den 18e februari (på engelska). Vi bjuder på fika och lunch under dagen! Anmäl dig här: goo.gl/forms/5Nq4eOm7eeGy50Ux2 Sista anmälningsdag är den 14e februari. För frågor kontakta: maria.gustafsson@svalorna.org -- English -- During a full day training session you get to learn more about ecological footprints, as well as useful exercises and methods needed in order for you to be able to facilitate your own workshops in school classes in your neighborhood. Some of the issues that we address during the training is: What is- and how can we measure ecological footprints? How does our lifestyle contribute to our ecological footprint? How does our ecological footprint affect others and how can we promote climate justice? What can we do to reduce the ecological footprint on a global level and promote a more fair and even distribution of the earth's resources? Everything we do in our daily life has an impact on our environment; the food we eat, the things we buy, the clothes we wear and the houses we live in. Our consumption- and production habits contribute to the size of our ecological footprint, the more we consume and produce, the bigger the ecological footprint. The consequences, for example pollution and climate change, do not only effect nature but humans as well, primarily in other parts of the world. The whole day is free of charge in exchange for your commitment to hold at least two workshops at schools we have contact with, or through your own contacts. The training session will be held during a full day in Lund, at 10:00 - 16:00. You can choose from Saturday, February 17th (in Swedish) or Sunday, February 18th (in English). We will provide refreshments and lunch during the day! Please sign up here: goo.gl/forms/5Nq4eOm7eeGy50Ux2 Registration deadline is February 14th. For any questions, please contact: maria.gustafsson@svalorna.org

View on Facebook

ABC - Active contributions for people and the environment updated their cover photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Are you interested in the activities of ABC's Development Group? Do you have ideas you would like to share with the Development Group? Do you want to know more about ABC? If you answer yes to any of these questions, then let's meet on Wednesday, February 7, 2018, between 17:00 and 18:30. We will discuss new project proposals and much more. ... See MoreSee Less

Development GROUP Meeting

February 7, 2018, 5:00pm - February 7, 2018, 6:30pm

Are you interested in the activities of ABC's Development Group? Do you have ideas you would like to share with the Development Group? Do you want to know more about ABC? If you answer yes to any of these questions, then let's meet on Wednesday, February 7, 2018, between 17:00 and 18:30. We will discuss new project proposals and much more.

View on Facebook

ABC are very happy to welcome British workshop leader Debbie Warrener to Lund for a workshop in Inner Transition - for Outer Change!

Are you concerned about what's happening in the world today? Wanting to change things but don't know how? Or working for change but feeling overwhelmed, burnt out or not sure of the best approach? Then join this interactive workshop on how to save the world - without burning out!
... See MoreSee Less

Saving the world - Without burning out

February 26, 2018, 6:00pm - February 26, 2018, 9:00pm

--Svenska nedan-- Are you concerned about what's happening in the world today? Wanting to change things but don't know how? Or working for change but feeling overwhelmed, burnt out or not sure of the best approach? ABC, Omställning Skåne and Glokala Folkhögskolan invites Debbie Warrener for a workshop in inner transition. Debbie Warrener has been exploring the question of how to increase our impact as changemakers for many years. 10 years ago she worked at a high policy level in government in the field of international development. Alongside this she was also deeply involved in grassroots level local activism. Her perspectives from both these experiences led her to explore how we can really affect change – and what it takes from us to be powerful changemakers. For the past 7 years Debbie has been working as a leadership trainer and coach running workshops and retreats internationally for changemakers and wannabe changemakers. Debbie is passionate about enabling those concerned about the need for change in the world to step into their full potential, passion and purpose. In this interactive event Debbie will share her top tips to increase both your impact and fun – while also changing the world! Find out more about Debbie here: www.innerleadershipouterchange.com Note! The workshop will be in English. Cost: 200 kr / 130 kr (student price). Cash or Swish at the door. Sign up for the event: innerleadership2018@gmail.com På svenska: Är du orolig över vad som händer i världen? Vill du vara med och skapa förändring, men vet inte hur? Eller arbetar du redan för en bättre värld men känner dig otillräcklig, utbränd eller osäker på om du valt rätt strategi? ABC, Omställning Skåne och Glokala Folkhögskolan bjuder in Debbie Warrener till en workshop i inre omställning. Debbie Warrener har undersökt frågan om hur vi kan få kraft och förmåga att förändra världen i många år. För 10 år sedan arbetade hon på en hög nivå inom myndigheter med internationellt utvecklingsarbete. Vid sidan av detta var hon också engagerad i lokal aktivism på gräsrotsnivå. Hennes perspektiv från båda dessa erfarenheter ledde henne att utforska hur vi verkligen kan påverka - och vad som krävs av oss för att vara kraftfulla skapare av förändring. Debbie har under de senaste 7 åren hållit utbildningar och workshops och retreats för personer som arbetar eller vill arbeta för en bättre värld. Debbie har ett passionerat engagemang för att hjälpa alla som är oroade och vill se förändring i världen att hitta sin fulla potential, passion och mening. I den här interaktiva workshopen kommer Debbie att dela med sig av sina bästa tips för hur du påverkar och har roligt - samtidigt som du förändrar världen! Läs mer om Debbie här: www.innerleadershipouterchange.com OBS! Workshopen är på engelska. Kostnad: 200 kr / 130 kr (studentpris) Kontant eller Swish vid eventet. Anmälan dig till: innerleadership2018@gmail.com

View on Facebook