ABC - aktiva insatser för människa och miljö

ABC – aktiva insatser för människa och miljö är en ideell förening med verksamhet i Sverige och internationellt. ABC har sitt säte i Lund sedan 1998 och är politiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar med internationellt utvecklingssamarbete, folkbildning, miljöfrågor, genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, informationsspridning och opinionsbildning.

ABC grundades med tanken om att arbeta i det lilla formatet för att kunna fördjupa relationer, stärka människor och samhällen, och bidra med insatser som sedan sprider sig som ringar på vattnet. 

Vår vision

ABC sammanför människor för att möjliggöra omställningen till hållbara och starka samhällen. 

Grunderna i ABC:s arbete

Vårt arbete ska utformas som hjälp till självhjälp, präglas av småskalighet och långsiktighet, utgå från miljömedvetenhet och alla människors lika värde och bidra till demokratiutveckling, jämställdhet och hållbar utveckling.

ABC:s verksamhet 

Sedan flertalet år tillbaka ingår ABC i ett utvecklingssamarbete i Nepal med vår nepalesiska partnerorganisation Youth Action Nepal. Tillsammans förverkligar vi projektet Yuwalaya där vi etablerar ett dynamiskt och självgående ungdomscenter i Katmandu. I Lund bedriver vi en mångsidig verksamhet med allt från stadsodlingar och studiecirklar, till informationsarbete om Fairtrade och insamling för vårt internationella samarbete. 

ABC:s insamlingsarbete och vår verksamhet kontrolleras av den fristående organisationen Svensk Insamlingskontroll.

Det som gör ABC unikt som förening är att vi med små medel och samarbeten kan göra värdefulla och bestående insatser för både människor och miljön. Vi skapar bättre förutsättningar för en solidarisk och hållbar samhällsutveckling där alla behövs och alla är välkomna att delta.


ABC - aktiva insatser för människa och miljö