Projekt

Yuwalaya

Vi Odlar

GEE

Ett Grönare Lund

Fruktsam

Utskott

Kommunikation

Ekonomi

Aktivitetsgruppen

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla, utvärdera och sjösätta olika projekt eller satsningar inom föreningen. Arbetet omfattar bland annat att underlätta informationsflödet mellan styrelsen och alla aktuella projekt, att se över nya projektidéer och skapa policys och långsiktiga mål för föreningen.

ABCs projekt är av fundamental betydelse för organisationen – det är här medlemmar och intresserade engageras aktivt i linje med ABCs syfte och ändamål. För utvecklingsgruppen är det viktigt att alla engagerade ska få komma till tals angående projektens och föreningens utveckling. Ett grundläggande mål är att ABC ska svara behov som finns i samhället i stort.

Vi vill att alla – både medlemmar och andra intresserade – ska få säga sitt. Vi tror på att en mångsidig och dynamisk diskussion är den bästa metoden för att säkerställa en positiv utveckling för ABC och våra projekt.

Utvecklingsgruppen ses månadsvis under möten som annonseras via Facebook och E-mail. Vi bjuder in projektledare, deltagare, medlemmar, styrelsemedlemmar och andra intresserade till att ansluta under dessa tillfällen. Här diskuterar vi aktuella aspekter av projektens arbete, brainstormar kring idéer för nya aktiviteter samt hittar på innovativa projektidéer.

För mer information, kontakta sammankallande för gruppen Hristo Valchev hristo.valchev@abcsweden.org 

Urban gardening training