10348288_387200444792377_8673490152833209437_n
PROJECT-GROUP-HEMSIDAN-NU
Yuwalaya
12003177_903171156428613_871746540026317132_n

 


Projekt

Yuwalaya

Vi Odlar

GEE

Ett Grönare Lund

Fruktsam

Utskott

Kommunikation

Ekonomi

Aktivitetsgruppen

Utvecklingsgruppen

Verksamhet

ABC har verksamhet både i Sverige och internationellt. ABC:s utlandsarbete präglas i stor utsträckning av småskalighet och hjälp till självhjälp.

I Sverige bedriver ABC ett lokalt miljö-, demokrati- och integrationsprojekt i Lund. En viktig del i ABCs arbete är även att sprida information och bilda opinion kring Fair trade, ekologisk odling och våra internationella projekt och samarbeten. I Lund bedriver vi flera stadsodlingsprojekt (Ett Grönare Lund, GEE, Vi Odlar) som jobbar aktivt med att integrera ekologiskt hållbara aktiviteter in i stadslivet. Vi arrangerar även fruktplockningsdagar, ekologiska pop-up kaféer, workshops om ekologiska fotavtryck, med mera.

De internationella samarbetena sker tillsammans med lokala organisationer i syfte att stärka dem i deras strävan att skapa bättre levnadsvillkor för de människor de arbetar med. Idag har ABC samarbeten i Indien och Nepal.

Vårt arbete strävar efter att utgå från människornas egna behov och önskningar utifrån ett demokratiskt perspektiv med mänskliga rättigheter som grund. Vi ser också vikten av att ha ett integrerat miljöperspektiv i våra projekt då vi anser att även miljön har en stor betydelse för människans levnadsvillkor.

Aktuella Projekt i Lund

GEE

 

 

Greenhouse Educational Ecosystem 

GEE är ett odlingsprojekt som startades i januari 2015 på initiativ av en grupp studenter i Lund. Syftet med projektet är att skapa och utveckla hållbar odlingsdesign som kan implementeras på offentliga platser i Sverige. Alla är välkomna att delta! Läs mer här

 

 

Vi Odlar!

är ABCs stadsodlingsprojekt på Stenkrossen i centrala Lund. Deltagarna ses på onsdagar mellan 17-19.00. Du är varmt välkommen att delta!

Vi Odlar 3
Ett grönare lund

 

 

 

Ett Grönare Lund

ABC:s lokala miljö-, demokrati-, och integrationsprojekt med fokus på småskalig ekologisk stadsodling tillsammans med barn och unga vuxna i Lund.

 

 

 

Fruktsam

Anordnar fruktplockningsdagar i Lund. Träffarna annonseras på Facebook och via ABC kalendern. På sajten hittar du en fruktplockningskarta över Lund med mera.

Fruktsam