CHILLA

CHILLA

I Kerela i södra Indien stöttar ABC med den icke-statliga organisationen Chilla. Chilla fungerar som ett hem för barn till sexarbetande kvinnor. Barnen som tidigare varit hemlösa och lättåtkomliga offer för sexuella övergrepp får hos Chilla en trygg och kärleksfull bostad.

Chilla

Förutom omsorg får barnen även stöd stöd för sin skolgång, studiehjälp och till olika aktiviteter. När barnen är vuxna hjälper Chilla dem att finna ett bra arbete och en lämplig bostad. Chilla stödjer också barnens mödrar och arbetar aktivt för att upprätthålla god kontakt mellan mor och barn. Mödrarna är alltid välkomna att hälsa på sina barn i Chillas hus.

En viktig del i Chillas arbete är att förändra samhällets stigmatiserade syn på barnen som brottslingar. Barnen utbildas i mänskliga rättigheter, för att kunna undervisa och hjälpa andra. Chilla försöker aldrig dölja barnens ursprung för barnen själva eller för omvärlden. Detta hjälper barnen att acceptera sin sanna identitet och de kan därför växa upp till stolta individer som kan bemöta och hantera samhällets fördomar. För att även kunna hjälpa andra barn till prostituerade som inte bor på Chilla, fungerar Chillas verksamhet som dagcenter, korttidsboende och krishanteringscenter.

Vill du veta mer så kontakta oss via info@abcsweden.org