HIMAD

HIMAD

HIMAD – Himalayan Society for Alternative Development är ABCs samarbetspartner och arbetar sedan 1996 med empowerment och social mobilisering i Chamoli distriktet i delstaten Uttrakhand i Indien. De tror likt ABC på småskalighet för att skapa förändring och arbetar på individnivå med samhällets mest utsatta grupper.

HIMAD gruppbild

HIMAD har under dessa år lyckats genomföra många positiva förändringar i samhället och har även arbetat med utbyten med svenska volontärer för att göra sin röst hörd internationellt.

Grupper av kvinnor, barn och lågkastiga går samman och arbetar själva med att förändra sina liv med stöd av HIMAD. Mänskliga rättigheter och strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män utgör viktiga grundstenar i projektet.Via ABC kan även du vara en del av denna förändringsprocess.

Utbildningscentra

ABCs och HIMADs samarbete resulterade 2010 i ett Utbildningscenter i delstaten Uttrakhrand i Indien. Genom Radiohjälpen som beviljade projektet 1 miljon kronor kunde vi tillsammans bygga centret och utveckla ett utbildningsprogram som HIMAD håller i. Programmet fokuserade främst på att öka läs- och skrivkunnigheten hos kvinnor, barn och ungdomar i området.

Utbildningcentra i Uttrakhand
Utbildningcentra i Uttrakhand

Det konkreta målet för insatsen var att bygga ett utbildningscentra i landsbygdsdistriktet Chamoli, med kapacitet att kostnadsfritt erbjuda utbildning i läs- och skrivkunskap för den fattiga befolkningen i delstaten, primärt riktat mot kvinnor, barn och ungdomar.

Centret ska även kunna erbjuda kostnadsfri utbildning till byskolelärare samt till myndighetsrepresentanter. Målsättningen är att fram till och med år 2020 ha erbjudit 130.000 människor i regionen utbildning i läs- och skrivkunskap samt i FNs konventioner om barns rättigheter och mänskliga rättigheter, genom att årligen kostnadsfritt erbjuda utbildning till i genomsnitt: 8000 barn och ungdomar i åldern 9-18 år.

De övergripande målen med insatsen är därför – genom utbildningsprogram i delstaten Uttrakhand och med bas på centret – att:

  • öka läs- och skrivkunnigheten hos barn och ungdomar i åldern 9-18 år
  • öka läs- och skrivkunnigheten hos vuxna kvinnor som tillhör de lägre kasterna, ursprungs- eller stambefolkning
  • öka kvaliten på byskolornas undervisning
  • fördjupa kunskapen om FNs konvention om barns rättigheter och mänskliga rättigheter hos lokala myndigheter

Idag bedriver HIMAD själva dessa program och utbildningar för att skapa social mobilisering och empowerment i området.

HIMAD


Himad – En informativ kortfilm gjord av TV4-journalisten Sara Landqvist

Sara Landqvist och Albins Folkhögskola i Landskrona åkte under våren 2011 till ABCs systerorganisation HIMAD som ligger vid Himalayas fot. Filmen ger en god inblick i hur kvinnornas kamp för jämlikhet och integration i det indiska samhället fortgår var dag och vill du vara en del av denna kamp så finns möjligheten att volontärarbeta inom HIMAD. Läs mer om Volontärprogrammet här.