Yuwalaya (Sidan är under konstruktion)

Genom projektet Yuwalaya och tillsammans med organisationen Youth Action Nepal (YOAC) arbetar ABC för att starta upp ett resurscenter för ungdomar i Kathmandu, Nepal. Genom att erbjuda resurser, en säker plats och en lärande miljö vill Yuwalaya stötta, utveckla, motivera och aktivera unga människor i Nepal. Ambitionen är att centret kommer att erbjuda vägledning till arbete, utbildning, fritid, mm. Tanken är även att resurscentret ska ha en ungdomsmottagning, ett café, konferensrum och bibliotek.

Nepal

Yuwalaya, vilket betyder ’Ungdomernas hem’ på nepalesiska, är ett blivande resourcecenter för ungdomar, i Katmandu, Nepal. Yuwalya är ett samarbete mellan ABC och Youth Action Nepal, som har sitt kontor i Kathmandu. YOAC är skapat av, lett av och fokuserat på ungdomar, med fokus på att få ungdomar att utveckla sin potential. Deras huvudfrågor är; mänskliga rättigheter, demokrati, ungdomspolitik, fredsskapande, säker migration samt sexuell och reproduktiv hälsa.

I november 2008 genomfördes en förstudie till Nepal, då kristalliserades projektet ut. Vi beslutade att en bra start på projektet och vårt samarbete är att göra ett utbyte. I september 2009 kom sex unga nepaleser från Youth Action Nepal till Lund, under 14 dagar genomförde vi en mängd aktiviteter, workshops och givande möten. I december 2009 åkte 6 personer från ABC till Kathmandu, Nepal och genomförde där under två veckors tid en mängd workshops, studiebesök, roliga aktiviteter och lärde känna vår partnerorganisation än mer. I slutet av vårt utbyte genomförde vi en 2 dagars lång framtidsverkstad där vi kom fram till vad vi tillsammans vill jobba för i framtiden. Resultatet blev ett resurscentrum för unga människor i Kathmandu, Nepal. För att planera detta nya resurscentrum, numera kallat Yuwalaya, genomfördes ännu en förstudie i december 2011, då vi tillsammans med YOAC lade grunden för resurcentret.

Alla aktiviteter och resurser kommer att syfta sig till att tillgodose behoven hos ungdomar i Nepal. Ungdomarna skall välkomnas oavsett var de befinner sig i livet. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 29 år gamla. Resurserna / aktiviteterna delas in i följande områden:

  • Individuell handledning
  • Utbildning, workshops och aktiviteter
  • Bibliotek och datorer
  • Ungdomsmottagning och rådgivning
  • Café
  • Konferensrum