Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är ABC:s lokala miljö-, demokrati-, och integrationsprojekt med fokus på småskalig ekologisk stadsodling tillsammans med barn och unga vuxna i Lund.

EGL-gruppen

Regelbundna odlingsträffar - öppna för alla!

Projektet är huvudsakligen centrerat på Linero. Där träffas vår odlingsgrupp bestående av volontärer från hela världen och barn och andra boende på Linero vid vår ätbara tillsammansodling bakom Vikingavägen 12 C. Tillsammans odlar vi, lagar mat, pysslar, fikar och leker tillsammans. Träffarna är öppna och alla är varmt välkomna!

Ett Grönare Lund 1

Växa & gro - stadsodling som demokrativerkstad

Växa & gro – stadsodling som demokrativerkstad är vår sprillans nya metodbok - den vi hade behövt när vi startade vår verksamhet. Efter fyra odlingssäsonger med barn och unga vuxna lyfter vi fram stadsodlingens potential för hållbar utveckling – där barn och unga ges förtroende och verktyg till att påverka sin vardag, samhället och framtiden.

Boken är skriven på uppdrag av projektets finansiär Allmänna arvsfonden och i samarbete med framtidsvänliga kommunikationsbyrån Sustainable Studio i Lund. Syftet med boken är att uppmuntra och vägleda lärare, fritidspedagoger, ungdomsledare och andra intresserade att stärka barn och unga genom stadsodling, samtidigt som ett genomsyrande och lekfullt förhållningssätt till hållbar utveckling förmedlas.

Omslag Växa & gro

Beställ boken: Vill du beställa Växa & gro redan nu!? Skicka ett e-brev till sara.nelson@abcsweden.org och ange dina kontaktuppgifter så skickar vi mer info.

Workshops & fortbildning: 9 april bjuder vi in pedagoger och fritidsledare till workshop. Därefter vankas tre förmiddagar med odlingskurs, 24 april, 7 och 21 maj. Läs vidare HÄR!

Bakgrunden till projektet

Tanken om att initiera en miljöinriktad lokal insats som införlivar ABCs värden kring främjandet av demokrati, hjälp till självhjälp, jämställdhet, långsiktighet, småskalighet och miljömedventenhet föddes under hösten 2010. Successivt bildades en fokusgrupp bestående av huvudsakligen studenter och idén om att satsa på stadsnära odling med ekologiska, hållbara och demokratiska metoder föddes.

Efter ett inspirerande och berikande studiebesök hos verksamheten Barn i Stan i Seved, Malmö växte hjärtefrågan om att arbeta tillsammans med barn och ungdomar i ett stadsområde i Lund fram.

Under våren 2011 inledde Ett Grönare Lund ett samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), fritidsgården Linerogården, studieförbundet Sensus och Hållbart Universitet (Lunds Universitets miljöförening). Målet är att involvera barn och ungdomar i småskalig ekologisk stadsodling i stadsområdet Linero i östra Lund och att även sprida denna kunskap och dessa verktyg till ungdomar och unga vuxna i Lund som stort.

Vi som engagerar oss inom Ett Grönare Lund besitter en tilltro till ungas förmåga, vilja och öppenhet till att införliva konstruktiva levnadsmönster och förändringar i samhället från gräsrotsnivå. Vi vill med projektet skapa mötesplatser där småskalig ekologisk stadsodling, demokrati och delaktighet är en möjlighet för alla, oavsett tidigare erfarenhet, kunskap, bakgrund eller individuella förutsättningar.

Vill du kontakta oss inom Ett Grönare Lund?

hjärtaOm du har generella frågor, skicka ett mail till projektansvarig Julia Linder julia.linder@abcsweden.org eller ring 0704-26 69 44.

Gilla vår Facebook sida Ett Grönare Lund så får du ta del av kommande aktiviteter och följa projektets utveckling.

På vår digitala plattform www.vaxaochgro.se kan du ta del av vår blogg och läsa om vår metodbok Växa & gro - stadsodling som demokrativerkstad. 

Som en del av Allmänna arvsfondens speciella ungdomssatsning Vi deltar! kan in läsa om Ett Görnare Lund på Arvsfondsprojekten.se