Vi-Odlar-Logo-300x3001

Vi odlar! ABC’s stadsodlingsprojekt på Stenkrossen i Lund!

Vi odlar! fokuserar på att utforska stadsodling som praktik, kreativt uttryck och som en del av omställningen till ett mer hållbart och inkluderande Lund. Det är en plats för att skapa sociala nätverk och för att främja kunskap och färdigheter kring ekologisk odling i stadsmiljö. Stadsodlingsprojektet är en spännande mötesp

lats tillgänglig och öppen för alla i Lund!

Vi ses varje onsdag mellan 17-19.00. Alla är välkomna!

10577155_289277974584625_6106521493217697473_n

 

Bakgrund  Under 2014 bjöd Vi odlar! in skolklasser, ungdomar, och unga vuxna till Stenkrossen som då var navet för Lunds kommuns pilotprojekt InnoCarnival, en innovationskarneval för barn, ungdomar och unga vuxna. Karnevalen syftade till att involvera och stärka barn, ungdomar och ungavuxna i förändringsprocessen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Vi odlar! finansierades av Lund kommuns miljöanslag och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Ungefär 65 unga personer från hela världen engagerade sig i utformningen och  utförandet av projektet under ledning av projektkoordinatorer Teresa Rauscher och Julia Linder. Under året deltog flertalet skolklasser och allmänheten i Lund i workshops, föredrag och temadagar som projektet anordnade i samarbete med bland annat Lunds kommun, Hållbart Universitet, med flera. I november 2014 mottog projektgruppen priset för ”Årets Innovation i Lund”.

Om du vill vara en del av den kontinuerliga verksamheten, boka in en workshop eller komma på besök – varmt välkommen att höra av dig!

När?
Onsdagar mellan 17-19. Alla är välkomna!
Var?
Kastanjegatan 13, 223 59 Lund
Kontakt
julia.linder@abcsweden.org
www.facebook.se/viodlar

http://www.stenkrossen.se/projektkontor/projekt-pa-stenkrossen/vi-odlar/

find-Stenkrossen-300x232

 Vi Odlar i media: