One Child One Future

One Child One Future

Mellan 2007 och 2012 samarbetade ABC med en lokal organisation,Youth and Welfare Association (MYWA), i Tamil Nadu i södra Indien kring projektet One Child One Future. I regionen var andelen barn som började skolan nästintill hundraprocentig men på grund av ekonomiska svårigheter tvingades merparten av eleverna att lämna skolan bara efter ett par år.

Skolgång

Det småskaliga projektet arbetar därför för att ge dessa barn en chans till grundskoleutbildning. Genom One Child One Future fick ABC chansen att vara en del av att skapa bättre förutsättningar för den yngre generationen i regionen genom skolgång. Under tiden som ABC varit delaktiga har medlemmar och givare kunnat stödja sammanlagt 30 barn varav tre ända upp till collegenivå!

Behovet av stöd från ABC visade sig under 2012 vara mindre än tidigare då det skett en påtaglig förbättring för barnen och dess familjer i området de senaste åren. MYWA samarbetar dessutom med ett flertal organisationer runt om i världen som bedriver liknande projekt som One Child One Future – fast i större omfång. MYWA har därför kompetensen, resurserna och nätverket för att kunna fortsätta stötta barnen på egen hand.

ABC är otroligt tacksamma och stolta över alla insatser som gjorts för barnen och lyckönskar MYWA med det fortsatta arbetet!