Kategorier
Ingen kategori

Är du ABCs nya styrelseledamot?

PROJECT-GROUP-HEMSIDAN-NUI och med ABC:s årsmöte den 27 oktober välkomnar valberedningen nu nomineringar till ABC:s styrelse. Är du den vi söker? Kanske gillar du utvecklingsfrågor – lokalt som internationellt, eller kanske administration och att anordna aktiviteter?

Läs mer om hur du nominerar dig själv eller någon du tycker skulle passa för uppdraget.

Vem söker vi? 

Styrelsearbetet inom ABC är en vital del av organisationen och dess utveckling. Att vara en del av styrelsen innebär ett dynamiskt förtroendeuppdrag som är givande, lärorikt och meriterande. Du får stor möjlighet att påverka och göra din röst hörd i en organisation som arbetar med internationellt utvecklingsarbete och lokalt miljö- och demokratiarbete. Du får erfarenhet av att arbeta administrativt i en liten organisation men också möjlighet att arbeta mycket operativt.

Vi tror att du som vill sitta i ABCs styrelse är driven och inte är rädd för att ta tag i administrativa uppgifter – i stort och smått. Vi tror också att du gillar att arbeta i en liten organisation där styrelsen är operativ och du får möjlighet att utvecklas.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden för att hålla beslutsmässiga möten. Utöver dessa sammankomster arbetar respektive ledamot kontinuerligt med det specifika uppdrag hon/han erhåller (exempelvis, ordförande, sekreterare, kassör, osv.) och inom olika arbetsgrupper som behandlar större strategiska frågor och även mindre frågor rörande organisationen och dess verksamhet i Sverige och samarbeten utomlands.

Hur nominerar jag mig själv eller någon annan?

Du kan nominera dig själv eller någon annan lämplig person till ordförande (mandatperiod på 1 år), ordinarieledamot eller suppleant. Samtliga ledamotsposter är med en mandatperiod på 1 eller 2 år.

Nominera (anonymt om så önskas) genom att skicka namn, telefonnummer och mailadress tillhörande personen du vill nominera till info@abcsweden.org med ämnesrubriken ”nominering till styrelsen”. Skicka in din nominering innan den 6 oktober.

När och var ska uppdraget utföras?

Samtliga styrelseuppdrag påbörjas efter det att respektive person väljs av föreningen på ABC:s årsmöte den 27 oktober 2013. Vilken specifik roll/uppdrag man får inom styrelsen väljer styrelsen sedan tillsammans på det konstituerande styrelsemötet som efterföljer årsmötet, med undantag av ordförandeposten.

Förtroendeuppdraget som ordförande, ordinarie ledamot samt suppleant med mandatperioder på 1 år verkar i styrelsen till och med nästkommande årsmöte 2014 och ordinarie ledamöter som väljs på 2 år sitter i styrelsen till och med årsmötet 2015.

Vi ser fram emot att få in din nominering!

//ABCs valberedning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *